ปลุกพลังใจกระตุ้นการขาย : - ตุลาคม 2566

หลักการและเหตุผล :

ในปัจจุบันนี้การทำงานมีความเปลี่ยนไปมาก หากเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา เพราะพฤติกรรมของลูกค้ามีความสมัยใหม่มากขึ้น มีทางเลือกมากขึ้น ลูกค้าจึงมุ่งหาความเป็นมืออาชีพในทุกด้านจากผู้ทำงาน การทำงานในยุคนี้จึงเผชิญกับปัญหาไม่เว้นแต่ละวัน จะเห็นได้ว่าเมื่อคนทำงานด้านการขายต้องมานั่งวุ่นวายกับปัญหาของในงาน อาจส่งผลให้การทำงานลดทอนประสิทธิภาพลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และที่หนักกว่านั้นคือการทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายกับปัญหา หมดไฟ ทำงานไปเรื่อยๆ เหมือนงานทั่วไป ซึ่งเป็นปัญหาในอนาคตหากขาดซึ่งความรู้สึกที่เป็นแรงผลักดันจากผ่านใน การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมาจากภายในด้วยวิธีการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง ให้เห็นถึงสิ่งสำคัญที่แท้จริง เพื่อขับเคลื่อนแนวทางความคิดไปสู่แนวทางการปฏิบัติอย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่องค์กรสามารถจะนำไปปฏิบัติได้ โดยยึดถือแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการทำงานของพนักงานขายให้ถูกต้อง และถ้าหากองค์กรส่งเสริมพนักงานด้วยความมุ่งมั่น พนักงานขายที่มีแต่ความคิดเชิงลบและท้อแท้กับปัญหาตรงหน้าจะหมดไปทำให้พนักงานขายที่อยู่กับองค์กรสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างอิสระและสามารถตอบโจทย์ทุกรูปแบบของลูกค้าได้ทุกข้อ

 

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในเส้นทางของการเป็นนักขายหัวใจนักสู้
 2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสายอาชีพที่อาจพบเจออุปสรรคในการทำงาน
 3. เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นเพิ่มขึ้นจากการทำงานร่วมกันกับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติในการทำงานอันดีเพื่อส่งเสริมการทำงานที่สมบูรณ์
 5. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีทักษะทางการคิดเชิงบวกและสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง

หัวข้อการบรรยาย :

1) นักขาย ผู้ฝ่าฟันความสำเร็จ

 • ศักยภาพการขายเกิดบนแรงใจ
 • ความเป็นจริงของการทำงานขายที่มีความสำเร็จ
 • อุปสรรคที่ไร้พลังใจ เกิดจากอะไร
 • Workshop อุปสรรคในใจของคุณ

2) ปลุกพลัง สร้างฝันให้เป็นจริง

 • กฎสร้างพลัง จุดพลิกเกมชีวิตสู่การสู้ไม่ถอย
 • Case Study การพลิกชีวิตสู่ความสุนกไปกับสิ่งนั้น
 • Workshop ความเปลี่ยนแปลง แรงแม่เหล็กของการปะทุพลังใจ

3) Proactive Selling เทคนิคการขายสร้างพลังใจ

 • รู้ใจลูกค้าเร็วก็ขายไว
 • พลังแห่งการเริ่มต้นพิชิตอุปสรรค
 • การตัดสินใจซื้อของลูกค้า ความลับพฤติกรรม
 • Customer Behavior พฤติกรรมลูกค้าในการตัดสินใจซื้อยุคนี้เปลี่ยนไปอย่างไร
 • Workshop การขายที่รู้จักลูกค้าสร้างความสำเร็จ

4) ทักษะการเก็บข้อมูลลูกค้าสู่การนำเสนอ

 • Customer Insight เทคนิคการเก็บข้อมูลลูกค้าเชิงพฤติกรรม
 • ความต้องการ รูปแบบ Customer needs
 • เทคนิคการนำเสนอสินค้าแบบตรงใจ
 • Workshop นำเสนออย่างรู้ใจ

5) สรุปการบรรยาย

วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

 • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ความเชี่ยวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอนและที่ปรึกษาองค์กรด้านการขายและการบริการมากกว่า 15 ปี จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 บริษัท
 • ผลงานการเขียนหนังสือ : SALES 2 (กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน)

วันและเวลาสัมมนา  : 

วันที่  -  ตุลาคม  2566  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  

สถานที่สัมมนา : 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS พร้อมพงษ์)

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษ 3,500 บาท/ท่าน  ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ 

(ปกติ 3,900 บาท/ไม่รวม Vat)

พิเศษลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน :

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552  

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  

คำแนะนำในการชำระค่าลงทะเบียน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร  Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838 

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 261,508