เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายให้พนักงานขาย : - ตุลาคม 2566

หลักการและเหตุผล :

      โดยอาศัยหลักของการให้คำปรึกษา รับฟัง แนะนำ จนเจอสาเหตุของอุปสรรคและทำการปลดล๊อคศักยภาพนั้นๆ การโค้ชจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่มีลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจนในแต่ละกระบวนการ ยิ่งกับนักขายหรือทีมขาย ที่ถือว่าเป็นทีมหลักในการหารายได้เข้ามาในองค์กร การโค้ชทีมขายจะต้องเริ่มต้นจากการเชื่อใจกันทั้งสองฝ่ายจึงจะประสบกับความสำเร็จในการโค้ชได้

ดังนั้นผู้ทำการฝึกฝนทักษะการโค้ชจึงเปรียบเสมือนกำลังรับฝีมือเพื่อการปลุกปั้นทีมงานขายให้แสดงศักยภาพที่สำคัญออกมาอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นและสร้างสรรค์ โดยการโค้ชยังสามารถเพิ่มระดับของความเชื่อใจอันจะนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอีกด้วย


วัตุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการ แนวคิดและทักษะการ Coaching
 2. เป็นการสร้างทักษะในการ Coaching ที่เป็นแนวทางสู่การพัฒนาตัวเองให้เป็น Coach ที่ดี
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำแผนการสอนงาน เพื่อพัฒนาทีมงานขายได้
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอนงานได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

หัวข้ออบรม :

 1. ความเข้าใจในหลักการโค้ช
 2. การโค้ชและกรอบแนวคิดของการจัดโปรแกรม
 3. การเปลี่ยนแนวทางความคิดและบทบาทของ Coach
 4. ความเข้าใจและหน้าที่ของการ Coaching
 5. การวิเคราะห์ทีมขายของตนเอง
  • Workshop วิเคราะห์ทีมขายและจัดกลุ่มเพื่อเตรียมการ Coach
 6. ทักษะการโค้ช
 7. ขั้นตอนการ Coach และทักษะที่สำคัญ (พร้อม workshop ย่อย)
 8. การสร้างความเข้ากันได้ (ยอมรับกันและกัน)
 9. การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (ทิศทางสิ่งที่กำลังจะทำร่วมกัน)
 10. การรับฟังอย่างตั้งใจ (การรับฟังเชิงลึกสิ่งที่อยู่ในใจ)
 11. การใช้คำถามทรงพลัง (การตั้งคำถามผลักดัน)
 12. การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (ฟังผล)
 13. การเตรียมความพร้อมในการโค้ช (Preparation)
 14. การพัฒนาการโค้ชตามกระบวนการ GROW Model
 15. แก่นของกระบวนการโค้ชตาม GROW Model
 16. หัวใจสำคัญของการโค้ชอย่างเป็นกระบวนการ การทำบันทึกการพัฒนา
  • Workshop การฝึกฝนกระบวนการ Coach 1/1
  • Workshop การฝึกฝนกระบวนการ Coach 1/2
 17. การตอกย้ำในสิ่งที่ดีให้ทีมขาย
 18. วิธีการชมและการตอบสนองเพื่อเพิ่มความเชื่อใจ
 19. กรณีศึกษาของการสร้างความสัมพันธ์
 20. สรุปการบรรยาย

วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

 • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ความเชี่ยวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอนและที่ปรึกษาองค์กรด้านการขายและการบริการมากกว่า 15 ปี จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 บริษัท
 • ผลงานการเขียนหนังสือ : SALES 2 (กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน)

วันและเวลาสัมมนา  : 

วันที่  -  ตุลาคม  2566  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  

สถานที่สัมมนา : 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS พร้อมพงษ์)

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษ 3,500 บาท/ท่าน  ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ 

(ปกติ 3,900 บาท/ไม่รวม Vat)

พิเศษลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน :

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552  

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  

คำแนะนำในการชำระค่าลงทะเบียน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร  Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838 

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 261,483