เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น : - ตุลาคม 2566

หัวข้อการบรรยาย :

 1. กฎแห่งการเจรจาต่อรอง ที่นักเจรจาต้องรู้
 2. ก่อนเจรจาต่อรอง ขั้นตอนสำคัญที่นักเจรจาธุรกิจควรรู้
 3. ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนการเจรจา
 4. การทำความเข้าใจจุดต่อรองในการเจรจาเชิงธุรกิจ
 5. พื้นฐานการเจรจาและแนวคิดในการต่อรอง
 6. องค์ประกอบภายนอกและภายในที่มีผลต่อการเจรจา
 7. หลักการเจรจาต่อรอง 3 ขั้นตอน
 8. การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ให้พร้อมก่อนการเจรจา
 9. องค์ประกอบสำคัญที่กำหนดบทสรุปแห่งการเจรจา
 10. เจรจาแบบ WIN –WIN ในโลกธุรกิจ
 11. อ่านความต้องการของคู่ค้าธุรกิจ
 12. “แก้ปัญหาด้วยการเจรจาที่ตรงจุด” PAINT POINT AND TOUCH POINT
 13. เทคนิคการเจรจาโน้มน้าวให้เกิดการคล้อยตาม
 14. เทคนิค 6 เทคนิคสร้างโอกาสปิดการขาย
 15. เทคนิคการนำไปสู่การปิดการขายอย่างสมบูรณ์ขาย
 16. สรุปการบรรยาย

วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

 • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ความเชี่ยวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอนและที่ปรึกษาองค์กรด้านการขายและการบริการมากกว่า 15 ปี จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 บริษัท
 • ผลงานการเขียนหนังสือ : SALES 2 (กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน)

วันและเวลาสัมมนา  : 

วันที่  - ตุลาคม  2566  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษ 3,500 บาท/ท่าน  ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ 

(ปกติ 3,900 บาท/ไม่รวม Vat)

พิเศษลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน :

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552  

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  

คำแนะนำในการชำระค่าลงทะเบียน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร  Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838 

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 261,182