หลักสูตร เป็นคณะกรรมการสวัสดิการอย่างไรให้ครองลูกจ้างและนายจ้างยอมรับ : 25 มกราคม 2561

หลักสูตรที่ปรมาจารย์ด้านแรงงานสัมพันธ์ของเมืองไทย (ER GURU) ถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ในการบริหารคณะกรรมการสวัสดิการเชิงรุกให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสงบสุข  

 

วิทยากร : อาจารย์ชำนาญ พิมลรัตน์ 

o รองประธานอาวุโส บริษัท ศูนย์กฏหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
o ที่ปรึกษาสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 
o อดีตกรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
o ประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและแรงงานสัมพันธ์กว่า 40 ปี

 

 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) :

 วันที่  25  มกราคม  2561 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

  

สถานที่อบรม (VENUE) : 

Arize Hotel Sukhumvit (ซอยสุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ)  

 

ความสำคัญ

ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายสำหรับคณะกรรมการสวัสดิการ (คกส) เลยที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างสหภาพแรงงาน (Union) และคณะกรรมการสวัสดิการได้ในมิติต่าง ๆ นอกเสียจากจะได้รับการชี้นำ

การแยกแยะไม่ออกนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมาก เพราะจะทำให้การปฎิบัติหน้าที่เบี่ยงเบนไป และอาจทำให้คณะกรรมการสวัสดิการต้องมีอันแปลงร่างเป็นสหภาพแรงงานได้ในที่สุด หรือทำให้การทำงานระหว่างฝ่ายจัดการและคณะกรรมการสวัสดิการกลายเป็นข้อขัดแย้งมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ (Harm, not help) ถ้าไม่เริ่มต้นให้ถูกเสียแต่แรก

ดังนั้น การฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการสวัสดิการจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง

หัวข้อสำคัญของการสัมมนา

1. คกส คือ ใคร ? และจริง ๆ แล้วมีหน้าที่อะไรบ้างและแค่ไหน ? อะไรที่ใช่และไม่ใช่หน้าที่ ?
2. คกส ต่างกับสหภาพแรงงานอย่างไร ?
3. สวัสดิการ คือ อะไร ? และอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นและไม่เป็นสวัสดิการ ?
4. การปรึกษาหารือต่างกับการเจรจาต่อรองอย่างไร ?
5. มีแนวทางการกลั่นกรองข้อเสนอของลูกจ้างอย่างไร ?
6. ถ้าไม่ได้ตามความคาดหวัง คกส ควรจะสื่อและดำเนินการอย่างไร ? เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา
7. ถ้า คกส ถูกเหน็บแนมว่าไม่มีผลงานจะทำอย่างไร ?
8. หลักการกำหนดค่าตอบแทนและจัดสวัสดิการที่นายจ้างต้องคำนึงมีอย่างไรบ้าง ?
9. หลักการและเทคนิคการนำเสนอและปรึกษาหารือ
10. ข้อควรคำนึงและศิลปการทำงานร่วมกันระหว่าง คกส และ ฝ่ายจัดการ
10. ภาวะเศรฐกิจและทิศทางธุรกิจจะเป็นเช่นใดและ คกส จะมีส่วนช่วยได้อย่างไร ?

  

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :  

คณะกรรมการสวัสดิการ และฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ 

 

วิธีการชำระค่าอบรม :  

  • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2  
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น
  • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 

 

คำแนะนำในการชำระเงิน 

  •   โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร และส่งFax สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน 

เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

  

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 

บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด 

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 11110              

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ 

Tel : 091-738-7838, 095-8177859, 02-077-6531 

Fax : 02-077-6531 

E-mail : peopledevelop@outlook.com
www.peopledevelop.net  

Visitors: 62,086