อาจารย์ พิชิต สุจริตจันทร

การศึกษา  :  ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์  ม. ธุรกิจบัณฑิตย์   /Mini MBA จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

กิจกรรมพิเศษ: อดีตผู้พิพากษาศาลแรงงานสมทบฝ่ายนายจ้าง  

                  : อดีตอุปนายกสมาคมการบริหารงานบุคคลสมุทรปราการ (PAAs)

ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคล  บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด  (มหาชน)

 อดีต  - ปัจจุบันงานด้าน ที่ปรึกษาการบริหารงานบุคคล

บริษัท สยามไอชิเพรส   / บริษัท Koo Yoo Hah ( IZUSU Dealer) ประเทศไทย /                      บริษัท Siam Brothers Group  ประเทศเวียดนาม  /  บริษัท Ciity Walk  จำกัด ( สวนสยาม)

 

วิทยากรรับเชิญบรรยายพิเศษ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประวัติการทำงาน    ในระดับ ผู้จัดการฝ่าย  - ผู้อำนวยการฝ่าย – ผู้จัดการทั่วไปด้าน HR   รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย HR & OA เช่น

:บริษัท ซิโน– ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น(มหาชน)จำกัด

:  บริษัท กมลสุโกศล มาสด้า ประเทศไทย  / :  บริษัท  โคว้ยูฮะ เซ็นเตอร์ (อีซูซุ) จำกัด

:  บริษัทในเครือสามารถคอปอร์เรชั่น (มหาชน)จำกัด

:  บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์

:  บริษัทพัทยาฟู้ด จำกัด  ( ประเทศไทย และเวียดนาม)

:  บริษัทกลุ่มซัมมิท โอโต้ซีท อินดรัสตรี  จำกัด

:  บริษัท  LEO Global Logistics Co.Ltd.

: บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด  (มหาชน)

Visitors: 147,256