อาจารย์ เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

การศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ปัจจุบัน

 • สถาบันพัฒนาการเขียน

            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเขียน

 • สถานี Bangkok Chanel(IPM 26)

            พิธีกรรายการเปิดเล่ม

 • สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

            สมาชิกคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

ประสบการณ์การทำงาน

 • สำนักพิมพ์ต้นคิด (2556-2558)

บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ต้นคิด

 • ธนาคารเกียรตินาคิน (2554-2556)

Writing Specialist   สำนักกรรมการและสื่อสารองค์กร

เจ้าหน้าที่กลยุทธ์สื่อสารองค์กร

 • บริษัทเที่ยวไทย (2553-2554)

อดีตหัวหน้าข่าวภูมิภาค นสพ.Traveler

 • บริษัทฐานเศรษฐกิจ (2543-2553)

            อดีตผู้สื่อข่าวสายการเมือง,เศรษฐกิจภูมิภาค หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ผลงานวิชาการและบริการสังคม

 • เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 8
 • ประชุมทางวิชาการจีนศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
 • ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  จัดทำ “หนังสือ 8K's+5K': ทุนมนุษย์คนไทยรองรับประชาคมอาเซียน

ประสบการณ์การบรรยาย

 • บรรยายหัวข้อ การปรับตัวของพยาบาลไทยในบริบท AEC โรงพยาบาลเด็ก
 • บรรยายหัวข้อรับมือ AEC ด้วยกลยุทธ์ซุนวู ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
 • ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  จัดทำ “หนังสือ 8K's+5K': ทุนมนุษย์คนไทยรองรับประชาคมอาเซียน”
 • บรรยายหัวข้อรับมือ AEC ด้วยกลยุทธ์ซุนวู ให้กับบริษัทพัฒนาสปอร์ท คลับ จำกัด
 • บรรยายหัวข้อ “บริหารเงินสบายๆสไตล์มนุษย์เงินเดือน” ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ,ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และองค์กรเอกชนอีกหลายแห่ง
 • บรรยายหัวข้อ “ภาวะผู้นำในสามก๊ก” ให้กับศูนย์ประชุมไบเทค
 • บรรยายหัวข้อ “ ภาวะผู้นำใน ค.ศ.21” ให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • บรรยายหัวข้อ “ศิลปะการบริหารคนของซุนกวน” ให้กับ CP All
 • บรรยายหัวข้อ “สามก๊กกับการบริหารเจนวาย”ให้กับ บริษัทศรีไทยใหม่ (อุดรธานี)
 • บรรยายหัวข้อ  “สำนึกรักและพัฒนาองค์กร” ให้กับบริษัทอุดรกระจกรถยนต์
 • บรรยายหัวข้อ  “Innovation” ให้กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หน่วยการเรียนขอนแก่น
 • บรรยายหัวข้อ  “Innovation” ให้กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หน่วยการเรียนอุดรธานี
 • บรรยายหัวข้อ “คิดต่างอย่างสร้างสรรค์” ให้กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
 • บรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์ ให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • บรรยายหัวข้อ  “อ่านคนทะลุใจ” ให้กับทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
 • อาจารย์พิเศษบรรยาย เทคนิคการบริหารธุรกิจแบบวัฒนธรรมจีน ในหลักสูตรปริญญาโท จีนในระบบเศรษฐกิจโลก  มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ผู้จัดหลักสูตร

สู่ฝันนักเขียนขั้นพื้นฐาน ทั้ง 15 รุ่น ,

สู่ฝันนักเขียนนวนิยาย  2รุ่น

รวยแป็นล้านด้วยพ็อกเก็ตบุ๊คส์ ,

เป็นนักเขียนใน 1 เดือน 4 รุ่น 

หลักสูตรบรรยาย

 • บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ
 • เทคนิคการอ่านคนสำหรับนักบริหาร
 • เทคนิคการอ่านคนสำหรับหัวหน้างาน
 • Story teller for Leader
 • บริหารเงินสบายๆสไตล์มนุษย์เงินเดือน
 • ภาวะผู้นำของหัวหน้างาน สู่ความสำเร็จขององค์กร
 • Innovation for SME

ผลงานที่ผ่านมา (เฉพาะพ็อกเก็ตบุ๊คส์)

ด้านบริหารธุรกิจ

 • สามก๊กสร้างเถ้าแก่ใหม่
 • บริหาร SMEs ด้วยกลยุทธ์สามก๊ก
 • CEO ในสามก๊ก
 • เจ้าสัว Tomorrow
 • ซุนวู ชี้ช่องรวย
 • ขงเบ้งชี้ทางรวย
 • ยุทธศาสตร์ซุนวู กลยุทธ์ไร้พ่ายในสงครามธุรกิจ
 • กลยุทธ์การบริหารธุรกิจในภาวะวิกฤตจากสามก๊ก
 • รับมือ AEC ด้วยกลยุทธ์ซุนวู
 • บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้งาน

ด้านการลงทุน

 • รวยได้ในพม่ายุค AEC
 • ลงทุนในลาวยุค AEC
 • โอกาสทองธุรกิจไทยในกัมพูชา
 • รวยอย่างยั่งยืนในเวียดนามยุค AEC

ด้านจิตวิทยา

 • วิถีเล่าปี่ ชัยชนะของคนไม่เอาถ่าน
 • แทงหลัง เลื่อยขา เหยียบบ่าขึ้นมาใหญ่ สไตล์สามก๊ก
 • 40 วาทะชนะใจในสามก๊ก
 • พราง ลวง ลับ สไตล์สามก๊ก
 •  สามก๊กฉบับอ่านคนผ่านกลศึก
 • เป็นเลิศอย่างขงเบ้ง
 • สามก๊กฉบับ อ่านคนผ่านกลศึก
 • คมวาทะสู่ความสำเร็จในสามก๊ก
 • เล่าเรื่องสามก๊กฉบับคนรุ่นใหม่
 • บริหารเงินสบายๆสไตล์มนุษย์เงินเดือน
 • ความสำเร็จที่คุณสั่งได้
 • ชนะได้โดยไม่ต้องเหนื่อยสไตล์สามก๊ก
 • เก่งใช้คนอย่างเล่าปี่ ชนะใจคนทั้งแผ่นดิน
 • อ่านสามก๊กง่ายนิดเดียว
 • คมผู้นำในสามก๊ก
 • สามก๊กฉบับ Gen Y
 • คิดต่างอย่างสร้างสรรค์
 • อ่านเหลี่ยมสุมาอี้
 • สามก๊ก ฉบับ บริหารความขัดแย้งด้วยทฤษฎีเกม
 • คิดอย่างซามูไร
 • บทเรียนความพ่ายแพ้ของผู้นำในสามก๊ก
 • การเมืองในองค์กรสไตล์สามก๊ก
 • ขงเบ้ง ผู้นำในยามวิกฤต
Visitors: 148,027