กลุ่มหลักสูตร การพัฒนาทักษะผู้บริหาร (Managerial Development Program)

ถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ดี ๆ ในการเป็นลูกจ้างมืออาชีพในตำแหน่งผู้จัดการกว่า 22 ปี และดูแลพนักงานกว่า 5,500 คน ก่อนที่จะออกมาเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และเจ้าของธุรกิจ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะผู้บริหารให้สอดคล้องกับ Competency ของผู้บริหารมืออาชีพ

Visitors: 92,312