กลุ่มหลักสูตร Engagement Team Building

หากองค์กรของท่านต้องการสร้างทีม (Team Building) แต่อบรม Team Building, Walk Rally มาหลายครั้งแล้ว การทำงานงานก็ยังเหมือนเดิมรู้สึกว่า สูญเปล่า มีแต่วิชาการประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ยาก  การอบรมแบบเก่าๆ ก็จำเจ และน่าเบื่อ หรืออบรมแล้วมีแต่ความสนุกสนาน หลังจากอบรมอบรมกลับไปแล้ว เดี๋ยวเดียวก็กลับสู่สภาพเดิม... 

พอกันทีกับการอบรมแบบเดิมๆ มาสัมมนาแบบใหม่ (Modern Seminar) ที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการผูกหัวใจของคนในองค์กรไว้ด้วยกัน ให้เกิดบรรยากาศแบบมิตรมิตร มีความสามัคคีกลมเกลี่ยว มีความรัก และไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วล่ะก็ 

ขอเชิญท่านมาพิสูจน์บรรยากาศการสัมมนาแบบ Positive Action ที่สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ขึ้นใหม่ ที่ทุกคนร่วมกันการสร้าง การให้ และรับสิ่งดีๆ ตลอดการสัมมนา ใน Seminar Process แบบ “4ส” ของ Modern Team Building Model คือ สาระ (Concept & Theory) ส่วนร่วม (Participate) สุขสนุกสนาน (Happy &Enjoy) และสร้างสรรค์ (Implementation) ด้วยระบบการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่แบบ Learning by Activity ผ่านเกมและกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ เพื่อความผสำเร็จในการทำงานและความผูกพันของพนักงานและองค์กรของท่าน

Visitors: 129,117