อาจารย์ศุภชัย นาถกรานนท์

การศึกษา                   

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รามคำแหง สาขารัฐศาสตร์

ปวช. จบจากวิทยาลัย Assumption commercial college

ประสบการณ์ในการทำงาน (ด้านงานขายมากกว่า 20 ปี ) 

-บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ทำงานในส่วนฝ่ายขายและผู้ช่วยกรรมการบริหาร 5 ปี

- บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Saint-Gobain ทำงานในส่วนฝ่ายขายอยู่ 10 ปี (ตั้งแต่เป็นเซลล์กรุงเทพ, ต่างจังหวัด และเป็นหัวหน้าเขต)

-บริษัท วัฒนา วิลเลจ จำกัด เป็นผู้จัดการบริหารโครงการ ดูแลในทุกส่วนทั้งด้านการขาย การตลาดและงานก่อสร้าง มูลค่าโครงการ 800 กว่าล้าน ทำงานอยู่ 5 ปี

- บริษัท ลีเรคโก จำกัด เป็น ผู้จัดการเขต ทำงานอยู่ 2 ปี

- บริษัท ร๊อทเวิธ จำกัด (มหาชน) เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายขาย และดูแลเพิ่มเติมในส่วนของการสร้างทีมขายต่างจังหวัด และตัวแทนจำหน่าย ทำงานอยู่ 2 ปี 

ผลงานในส่วนของการทำงาน

- เป็น Top sale ของบริษัท ไทยยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ติดต่อกัน 3 ปี จากจำนวนเซลล์ทั้งบริษัท (มีแค่รางวัลเดียว)

-  เป็น Top Manager of the year ที่ บริษัท ลีเรคโก จำกัด ในฐานะพาทีมเป็นผู้นำในการสร้างตลาดให้แก่บริษัทได้สูงสุด 

ความเชี่ยวชาญส่วนตัว

- ด้านงานขายเชิงปฏิบัติ โดยใช้หลักตรรกะ ความจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

- รักการฝึกฝนนักขายให้มีประสิทธิภาพและทำงานด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่ทำงานเพราะหน้าที่               

ทัศนคติประจำตัว

- มีความเชื่ออย่างชัดเจนว่า นักขายที่ดีต้องมีจริยธรรมและวินัยที่เข้มข้น

- ความสำเร็จ มาจากการลงมือทำที่ทุ่มเทเท่านั้น 

หลักสูตรด้านการขายที่เชี่ยวชาญ

1. นักขายที่แท้จริง คืออะไร

2. ไม่ใช่แค่แรงจูงใจ (Motivation) แต่ต้องมีความหลงใหล (Passion)

3. ขายอย่างไรให้เป็นที่หนึ่ง

4. ความแตกต่างระหว่าง ผู้แทนขาย และ ผู้จัดการขาย

5. ปั้นนักขายอย่างไรให้ได้เป้า

Visitors: 192,598