กลุ่มหลักสูตร การพัฒนาจิตสำนึกรัก และมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร และศักยภาพพนักงาน

ากท่านและองค์กรของท่านเชื่อมั่นว่า “การที่องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยบุคลากรที่เป็นคนที่มีคุณภาพเป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินำงานให้ประสบความสำเร็จ และการที่จะขับเคลื่อนคนได้ต้องเริ่มต้นที่การปลูกฝังจิตจิตสำนึกของบุคลากรในองค์กร ให้มีความรักในองค์กร มีความผูกพันต่อองค์กร และจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเป้นเข้าขององค์กร” แล้วล่ะก็... โทรปรึกษากับเราสิคะ

Visitors: 51,599