ที่ปรึกษาระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan Management System) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ไม่ใช่สัญญาที่องค์กรจะเลื่อนระดับพนักงานที่เป็นผู้สืบทอด (Successor) แต่เป็นกระบวนการวางแผน เพื่อเตรียมกำลังคนที่มีความสามารถโดดเด่นและผลงานเป็นที่ประจักษ์ ให้มีความพร้อมสำหรับการดำรงตำแหน่งในระดับสูง/ระดับผู้นำองค์กรอย่างต่อเนื่อง (Leadership Continuity) เพื่อทดแทนในตำแหน่งเดิมและรองรับตำแหน่งที่จะต้องกำหนดขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในอนาคต

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

  1. ความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมการจัดทำ Succession Plan 
  2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกและสืบทอดตำแหน่ง (Career Path)
  3. Training Road Map ของตำแหน่งงานหลัก 
  4. รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็น Successor
  5. Succession Plan ของ Successor เพื่อเตรียมการพัฒนา Competency Gap
  6. คู่มือระบบ Succession Plan และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

สถาบันฯ ให้บริการในการวางและพัฒนาระบบ Succession Plan

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ต้น ธนุเดช ธานี 081-9881304 ค่ะ

หรือติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ Tel : 095-853-5513, 091-738-7838, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 196,877