ที่ปรึกษาระบบบริหารขีดความสามารถ (Competency Management System) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

ถ้าเราอ่านหนังสือว่ายน้ำ เราจะว่ายน้ำเป็นหรือ ?
ถ้าเราอ่านตำรา Competency หรือถามผู้รู้ (GURU) เราจะนำ Competency มาใช้งานได้จริงหรือ ?
ในโลกธุรกิจความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา เครื่องมือในการบริหารจัดการก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เราจะเห็นได้จากหลายองค์กรไม่ว่า องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ต่างก็นำ Competency มาเป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจ
 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ และผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการ (Project Results)  

  1. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ Competency Management และ Competency Development
  2.  การกำหนดและทบทวน Core Competency, Managerial Competency และ Function Competency ให้สอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กร
  3. การนำ Competency ไปใช้จัดทำ Training Road Map, Career Path
  4. แนวทางการพัฒนาความสามาถ (Competency Development) ด้วย IDP และ Succession Plan 
  5. แนวทางการประเมินผลลัพธ์ของความสามารถที่จับต้องได้เป็นรูปธรรม (Competency Assessment)

เราขอนำเสนอการให้บริการวางระบบ Competency Management โดยทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จากประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้าน Competency โดยตรง ในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ตามความต้องการและความพร้อมองค์กรของท่าน จากประสบการณ์ทีมงานของเรา 

ลองโทรมาปรึกษากับ อ.ต้น ธนุเดช ธานี 081-9881304 หรือคุยกับทีมงานเราสิค่ะ

คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ Tel : 095-853-5513, 091-738-7838, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 250,050