กลุ่มหลักสูตร Training Road Map & Individual Development Plan

เราขอเสนอการให้บริการจัดอบรมรูปแบบ In-house ในกลุ่มหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development) ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร 

โทรมาปรึกษากับเราสิค่ะ 

Visitors: 126,067