กลุ่มหลักสูตร การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ (Modern Training and Development)

เราขอเสนอการให้บริการจัดอบรมรูปแบบ In-house ในกลุ่มหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development) ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร 

โทรมาปรึกษากับเราสิค่ะ 

Visitors: 122,604