กลุ่มหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้นำ ภาวะผู้นำ และหัวหน้างาน (Leadership Development)

"ผู้นำสมัยใหม่สร้างได้ไม่ยาก"

เราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผู้นำ และผู้บริหารมืออาชีพในองค์กร

ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าของท่าน กับหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนา ที่หลากหลาย ที่ท่านสามารถเลือกหลักสูตร และเลือกวิทยากรได้ด้วยตัวของท่านเอง

Visitors: 78,254