การสัมภาษณ์งานที่ดีควรมีกี่ขั้นตอน โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี

การสัมภาษณ์งานที่ดีควรมีกี่ขั้นตอน ?

โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี

E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

ไม่มีสูตรสำเร็จในการสัมภาษณ์งานหรอกครับ ...แต่จากประสบการณ์ที่ผมคลุกคลีเรื่องการสัมภาษณ์งานมากว่า 24 ปี ผมมีแนวปฏิบัติงานอยู่ 7 ขั้นตอน

1. การวางแผนก่อนการสัมภาษณ์ เป็นการเตรียมตัว เตรียมคำถาม เตรียมสถานที่ เตรียมกำหนดการสัมภาษณ์
2. เริ่มต้นการสัมภาษณ์ด้วยการแนะนำตัวคณะกรรมการ แนะนำบริษัท รวมทั้ง สร้างบรรยากาศที่ดีในการสัมภาณ์
3. ให้ผู้สมัครงานแนะนำตัว 
4. จากนั้นก็เข้าสู่ตั้งคำถาม ซึ่งผมใช้อยู่ 4 เทคนิค คือ
4.1) ถามเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะ หรือที่เราเรียกว่า competency 
4.2) ถามแบบปลายเปิด ที่ให้โอกาสเขาแสดงความคิด
4.3) ตั้งคำถามเชิงพฤติกรรม โดยใช้หลัก STAR
4.4) ถามแบบ 3K คือ know what, know why และ know how
4.5) ใช้คำถามแบบ Why Why เพื่อเจาะลึกหรือเค้น
5. เปิดโอกาสให้ผู้สมัครซักถามเพิ่มเติม
6. จบการสัมภาษณ์ด้วยการขอบคุณผู้สมัคร
7. ลงมือประเมินผลผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วย Competency ที่กำหนด

 

7 ขัั้นตอนพื้นฐานนี้ ผมมั่นใจว่าจะช่วยให้ HR, หัวหน้างาน และ ผู้บริหาร สัมภาษณ์และคัดเลือก คนเข้าทำงานได้ง่ายขึ้นครับ

 

Visitors: 121,084