เส้นทางการพัฒนาบุคลากรขั้นเทพ จาก Job Description, Work Instruction และ Procedure โดย อาจารย์ ธนุเดช  ธานี

เส้นทางการพัฒนาบุคลากรขั้นเทพ จาก Job Description, Work Instruction และ Procedure 

โดย อ.ต้น ธนุเดช ธานี

E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

 

...ท่านเคยปวดหัวกันบ้างไหม ว่าจะพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างไรดีในแต่ละปี แล้วจะพัฒนาเรื่องอะไรดีให้โดนใจ Line Manager และ CEO

 

ผมขอแชร์ประสบการณ์ในการทำงานด้าน HRD ครับ

ขั้นตอนแรก ผมนำ Job Description, Work Instruction และ Procedure ที่บริษัทมีอยู่ มาวิเคราะห์และกำหนด Competency 

 

ขั้นตอนต่อมา จะนำ Competency ที่ได้มาจัดทำเป็น Training Road Map (TRM) ของแต่ละฝ่าย/แผนก 

 

จากนั้นก็นำ TRM ไปจัดทำเป็นแผนพัฒนารายบุคคลแบบกลุ่ม ที่ผมเรียกว่า GDP (Group Development Plan) ของกลุ่มตำแหน่งงาน 

 

ขั้นตอนสุดท้าย นำ GDP ไปเชื่อมโยงการพัฒนาคนไปสู่เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ครับ

 

ถ้าดำเนินการตามขั้นตอนนี้ ผมเชื่อว่าจะทำให้การพัฒนาบุคลากรในองค์ร มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กรมากขึ้นครับ แล้วผมจะแชร์ประสบการณ์อีกนะครับ 

 

People Develop Business Develop

https://www.facebook.com/PeopleDevelopCenter

Visitors: 125,812